Kasko Hasarı

a. Çarpma - Çarpılma Hasarları

Eksiksiz ve doğru doldurulmuş trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
Alkol raporu
Ruhsat fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
Vergi kimlik numarası / TC kimlik numarası


 

b. Araç Çalınması Hasarları

Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı tasdikli örneği
Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
Maliyeden borcu yoktur yazısı tasdikli örneği
Maliyeden silindi belgesi tasdikli örneği
Poliçe ve makbuz asılları
Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
Araç üzerinde rehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
Vergi kimlik numarası
İlgili sigorta şirketinde alınacak vekaletname örneği


 

c. Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Karakol müracaat tutanağı
Ruhsat fotokopisi
Araç üzerinde rehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
Vergi kimlik numarası


 

Trafik Hasarı

Eksiksiz ve doğru doldurulmuş trafik kazası tespit tutanağı
Alkol raporu tasdikli örneği
Ruhsat fotokopisi, ehliyet
Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları
Vergi / TC kimlik numaraları


 

Cam Kırılması Hasarı

Zabıt veya beyan
Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
Hasarla ilgili fotoğraflar (gönderilmediği durumlarda)
Vergi kimlik numarası


 

Ferdi Kaza Hasarı

a. Vefat durumunda

Kaza Zaptı
Veraset ilamı
Ölüm raporu


 

b. Maluliyet Halinde

Kaza Zaptı
Tam teşekküllü hastaneden alınacak işgücü kayıp oranını gösterir heyet raporu
Hastane fatura ve makbuzlarıc. Tedavi durumunda

Kaza Zaptı
Hastane fatura ve makbuzları
Beyan
Epikriz


 

Sağlık Hasarları

a. Yatarak Tedavi Giderleri

Fatura aslı

Kaza halinde;
- Trafik kazası tespit tutanağı
- Adli rapor
- Alkol raporu

Ameliyatlarda;
- Epikriz
- Patoloji raporu

Yurtdışı tedavilerinde;
- Giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport fotokopisi
- Yurtdışı faturalarının, ilgili rapor ve sonuçların yeminli tercümandan onaylı İngilizce ya da Türkçe nüshaları
- Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderlerinde
- Masrafları belgeleyen dökümlü fatura asılları


 

b. Ayakta Tedavi Giderleri

Doktor muayenelerinde;
- Hasta bilgi formu

İlaç giderlerinde;
- Reçete
- Fiyat küpürü
- Kasa fişi

Tahlil ve röntgen giderlerinde;
- Fatura aslı
- Doktor talep formu
- Sonuç raporu

Fizik tedavi giderlerinde;
- Seans sayısının belitildiği doktor raporu
- Dökümlü fatura aslı

Modern tanı yöntemlerinde;
- Ayrıntılı tetkik raporu
- Dökümlü fatura aslı
- Doktor talep yazısı


 

c. Küçük Müdahale Giderleri

Doktor raporu
Fatura aslı
Biyopsi yapıldıysa patoloji raporu


 

d. Kaza Sonucu Diş Tedavi Giderleri

Dökümlü fatura aslı
Diş krokisi
Yetkili makamlarından alınan kaza raporu
Alkol raporu


 

e. Doğum Giderleri

Doğum raporu
Dökümlü fatura aslı


 

Yangın Hasarı

İtfaiye raporu
Hasar talep yazısı
Karakol tutanakları
Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
Savcılık takipsizlik raporu
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
İşyeri ise vergi levhası
Hasarlı malın alış faturaları
Rehin varsa muvafakatname
Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
Eksperin talep edeceği diğer belgeler


 

Dahili Su ve Sel - Su Baskını

Ayrıntılı beyan
Hasar talep yazısı
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Hasar gören malların alış faturaları
İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
Eksperin talep edeceği diğer belgeler


 

Hırsızlık Sigortası Hasarı

Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları
Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
Çalınan malların alış faturaları
İşyeri ise tüm mali kayıtlar
Vergi levhası (ticari sigortalarda)
Tapu veya kira kontratı (konut sigortalarında)


 

Fırtına Hasarı

Meteoroloji raporu
Hasar talep yazısı
Tapu veya kira kontratı
Hasarla ilgili fotoğraflar


 

Diğer Hasarlar

Hasarlarlar, oluş şekli itibariyle özellik arz eder. Bu nedenle ESG SİGORTA yetkilileri ile iletişime geçin.